Your Company Logo HereOdborné restaurování a výroba replik historického nábytku

Podmínky používání

Provozovatelem internetových stránek www.restaurator-nabytku.cz je Radek Svojanovský, DiS. (dále jen Provozovatel). Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto stránkách a použití těchto informací je na vlastní riziko. Provozovatel neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Bez písemného souhlasu Provozovatele je jakékoliv reprodukování, kopírování a jakékoliv užití dokumentů umístěných na těchto stránkách, jakýchkoliv prvků těchto stránek a informací na těchto stránkách publikovaných, zakázáno. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez písemného souhlasu Provozovatele do technické podstaty a obsahu těchto stránek.

Některé informace publikované na těchto stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost zvěřejněných informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou uživatelům v souvislosti s užíváním těchto stránek vzniknout. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřícím třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek, včetně ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde, a to i kdyby byl Provozovatel na možnost takových škod předem upozorněn.

Informace na těchto stránkách mohou být změněny nebo aktualizovány bez upozornění.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky byly zvěřejněny dne 14. 03. 2014.

 

 

 

 

 

Při zaslání fotografií klienta, nabídnu hrubý odhad prací a orientační ceny. Po schválení a dalším průzkumu bude seznam prací a cen upřesněn.